Tin nóng:
* Lượng khách đến mua sắm tại Saigon Coop tăng gấp 3 lần trong dịp Tết * HỆ THỐNG COOPMART TĂNG GIỜ MỞ CỬA PHỤC VỤ TẾT * CÔNG ĐOÀN LIÊN HIỆP NHẬN CỜ THI ĐUA “ĐƠN VỊ XUẤT SẮC NĂM 2016” * Chương trình trao học bổng Tài năng trẻ và học bổng Nguyễn Đức Cảnh đợt 2 năm 2016 * Saigon Coop nhận giải thưởng "Thương hiệu Việt được yêu thích nhất" 2016
 
Ý nghĩa Ngày Hợp tác xã Việt Nam
Ngày đăng: 7/1/2012
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng hợp tác xã (HTX) vào Việt Nam. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Bác đã chọn lọc ý tưởng về HTX và đưa vào Việt Nam với mong muốn người nông dân có một “mái nhà chung” để đoàn kết cùng nhau phát triển sản xuất.

Mục đích của HTX là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, mưu lợi chung, cùng nhau góp sức góp vốn để phát triển sản xuất, đem lại lợi ích cho mỗi gia đình, tập thể, đất nước, là hợp tác với nhau để cùng mạnh lên, chống lại sự áp bức, chống lại tình trạng không bình đẳng về kinh tế, xã hội. Nói tóm lại, HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều.

Ngày 11/4/1946, Bác Hồ viết thư kêu gọi tham gia HTX và sau 19 năm cũng vào ngày 11/4/1964 Bác Hồ viết thư gửi Đại hội các hợp tác xã và Đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du.

Với ý nghĩa to lớn của ngày 11/4, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2015 thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 lấy ngày 11/4 hàng năm là “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”.

Trải qua 66 năm hình thành và phát triển cho đến nay HTX đã phát triển và luôn thể hiện tính cộng đồng, tính nhân văn của HTX luôn gắn với các vấn đề về việc làm, an sinh xã hội cho người nghèo. Đảng đã xác định chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác khác nhau trong đó HTX là nòng cốt.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay mạng lưới HTX, liên hiệp HTX phát triển rộng khắp, được phân bố đều ở 24 quận, huyện, các lĩnh vực hoạt động bao gồm HTX thương mại – dịch vụ, HTX giao thông – vận tải, HTX nông nghiệp – dịch vụ, HTX tiểu thủ công nghiệp  - xây dựng, quỹ tín dụng nhân dân. So với các thành phần kinh tế khác thì tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể chưa cao, giá trị tổng sản lượng sản phẩm của HTX đóng góp cho xã hội còn hạn chế, tuy nhiên sự thành công của kinh tế tập thể là đã đi sâu vào lòng người dân lao động, đã tạo công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ lao động nghèo, những thành phần cơ nhỡ ngoài xã hội, những cựu chiến binh, những thanh niên mới bắt đầu sự nghiệp…

Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam